HUOLTAJALLE

Hyvä pesisjuniorin perheenjäsen,

Aktiiviset vanhemmat ovat Roihun toiminnan tukipylväs. Ohessa on lyhyesti kuvattu keskeisempiä tehtäviä, joissa vanhempi voi juniorinsa pesisharrastuksen tukemiseksi olla mukana.

Yleistä

Roihun junioritoiminnan parissa lapsi/nuori kehittää itseään urheilulliseen elämäntapaan pesäpallon parissa. Hyvän fyysisen kunnon jatkuva ylläpito auttaa kestämään koulun ja myöhemmän työelämän paineita. Joukkueurheilun ollessa kyseessä myös kehittyvät sosiaaliset taidot ovat hyödyllisiä nuoren hyvinvoinnille ja niistä on varmasti myös hyötyä myöhemmin työelämässä. Nuoret oppivat ottamaan vastuuta toimiessaan joukkueessa. Pesäpallo on lajina haastava esim. palloon lyönti sekä heitot ja kiinniotot tuottavat helposti aloittelijalle epäonnistumisen tunteita, mutta sitoutumalla harjoituksiin suoritustaso kohoaa väistämättä.

Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen

Kaikki toiminta Roihussa perustuu talkoohenkiseen vapaaehtoistyöhön.

Useimmat valmentajista ovat pelaajien vanhempia lukuun ottamatta valmentajia vanhemmissa ikäluokissa. Kaikki valmentajat ovat suorittaneet Pesäpalloliiton valmennuskoulutuksia ja heillä on pitkä kokemus pesäpallosta pelaajana. Kukaan seuran joukkueen vetäjistä ei saa palkkaa antamastaan panoksesta. Johtokunnalle ja sen puheenjohtajalle ei makseta kokouspalkkioita eikä muita korvauksia.

Roihu ry seurana on yksinkertaisesti sinä, minä ja me kaikki roihulaiset yhdessä. Roihun toimintatavat, seurakulttuuri ja imago muodostuvat meidän teoistamme ja valinnoistamme
Kuljetukset peleihin ja leireille hoituvat vanhempien voimin

Joukkueen pelaajien kuljetuksista vieraspeleihin vastaavat kaikki vanhemmat yhdessä vetäjien ohjaamina. Kuljetuksissa pitää aina muistaa turvallisuus, eli ei turhia riskejä liikenteessä. Jos Sinulla ei ole autoa, voinet panostaa enemmän esim. kioskitoimintaan kotipelien yhteydessä. Myös pesisleireille tarvitaan jokunen vanhempi kuljettamaan ja tukemaan pelinjohtajia.

Kioskitoiminta kotipeleissä ja tapahtumissa

Kotipelien yhteydessä järjestettävään kioskitoimintaan vanhemmat osallistuvat vetäjien ohjaamina. Kioskitoiminta on osoittautunut merkittäväksi ja erityisen mielekkääksi varainhankintakeinoksi. Kioskin hoitamisen aikana pystyt hyvin seuraamaan lapsesi pelaamista, sillä ruuhkat kioskissa osuvat pelien tauoille. Lisäksi omissa kotipeleissä tarvitaan joku vanhemmista kirjuriksi ja tulostaulunhoitajaksi ja miksei kenttäkuuluttajaksi, näihin tehtäviin seura järjestää keväisin koulutusta. Seura järjestää myös järjestyksenvalvojan koulutusta sillä edellytyksellä, että osallistuu tiettyyn määrään seuran tapahtumia.

Junioreille järjestetään keväällä ja syksyllä tekniikkapäivä. Apua tarvitaan lasten urheilusuoritusten, kuten juoksujen, heittojen ja lyömisen, tulosten mittaamiseen ja kirjaamiseen. Tulokset ovat valmentajille arvokasta tietoa pelaajan taitojen kehityksestä. Tekniikkapäivät ovat mukavia koko perheen ulkoilutapahtumia, joissa myös pelaajien vanhemmat voivat tutustua toisiinsa. Tekniikkapäivien yhteydessä pidetään kioskia, josta vastaa jokin Junioritiimin joukkueista. Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös käytettyjen ja uusien varusteiden myyntiä.

Tuomareita tarvitaan

Hyvä ja suositeltava tapa päästä tutuksi pesäpallon sääntöihin on osallistua talvella järjestettäviin tuomarikoulutuksiin ja testata taitonsa tuomarikokeessa. Opittuja taitoja pääsee kokeilemaan käytännössä toimimalla junioripeleissä aluksi 2-tai 3-pesätuomarina sekä takarajatuomarina. Kokemuksen karttuessa voi edetä toimimaan syöttö- ja pelituomarin tehtävissä. Peleistä saa enemmän irti sääntöjen myötä. Tällöin alkaa myös nähdä, mitä oman perheen pelaaja on harjoituksissaan oppinut ja pääsee kiinni pelin taktisiin hienouksiin.

Katsojat luovat pelitunnelman

Peleihin kuuluu olennaisena osana kannustavat ja innostuneet katsojat – mitä enemmän taustajoukot käyvät pelejä seuraamassa, sitä paremmin pelaajat tottuvat katsojiin. Peleissä noudatetaan hyviä käytöstapoja, epäsopiva kielenkäyttö, alkoholi ja tupakka eivät kuulu pesistapahtumien piiriin. Omien pelaajien reilu kannustaminen on suotavaa, mutta pelilliset ohjeet jätetään pelinjohtajille. Myös vastustajien pelaajien mallikkaita suorituksia suositellaan kannustettavan. Pelisäännöistä käydään ennen pelikauden alkua keskustelu Nuoren Suomen Pelisäännöt – ohjeistuksen perusteella.

Vahinkotilanteissa

Kullakin joukkueella pitäisi olla perus-ensiapulaukku mukana harjoituksissa ja peleissä, sisältää mm. jääpusseja. Jääpusseja hyvä käyttää vain tarpeeseen, jokainen pikkuraapaisu ei aina sellaista vaadi. Vakavammissa tapauksissa yksinkertaisin ohje on mennä lasten kanssa HUS:n Lastenklinikalle, Stenbäckinkatu 11, 00250 Helsinki, puh 09 4711. Aikuisten loukkaantumisissa vastaavasti Malmin sairaalaan, Talvelantie 6, 00700 Helsinki, puh 09 310 6611.

Mitä kausimaksu sisältää?

Pelaajan koko kausimaksu kattaa ajanjakson tammikuun alusta vuoden loppuun. Osakausimaksun voi suorittaa pelaaja, joka tulee joukkueeseen pelikauden päätyttä lokakuussa. Pelaajalle lunastetaan pelaajalisenssi ja pelaaja-vakuutus heti kausimaksun suorituksen jälkeen. Tätä aiemmin pelaajaa ei ole vakuutettu Roihun toimesta. Muita merkittävimpiä kuluja ovat kenttä- ja salivuokrat, pallot ja peliasut sekä tuomaripalkkiot.

Seuralta tulee peliasu; mailat, kypärät ja räpylät hankitaan itse

Peliasu on seuran omaisuutta, se annetaan pelaaja käyttöön pelikauden ajaksi jolloin se on pelaajan ja hänen vanhempiensa vastuulla. Seuraavassa ohjeita peliasun haltijalle:
a) vanhemmat huolehtivat peliasun käytöstä, puhtaudesta ja kunnosta ja korjaavat mahdollisesti käytöstä syntyneet reiät ja repeämät,
b) vanhemmat huolehtivat, että pelaajalla on aina sarjapelin alkaessa puhdas asu yllään,
c) pelaaja käyttää peliasua vain sarjapeleissä, ei harjoituksissa eikä vapaa-aikanaan,
d) peliasussaan tyttö tai poika on Roihun virallinen edustaja, jolta odotetaan urheiluhenkistä ja rehtiä käytöstä niin vastustajiaan kuin pelitovereitaankin kohtaan.

Muut pesisvarusteet kuten maila, räpylä, kypärä ja piikkarit ovat pelaajan henkilökohtaista omaisuutta. Roihu käyttää sinistä pesiskypärää, muita värejä ei käytetä. Ennalta on hyvä keskustella valmentajan kanssa mailoista, räpylöistä ja piikkareista, jotta pelaajalla on mahdollisimman asianmukaiset perusvarusteet harjoitella ja pelata.

Rahaa tarvitaan

Varainhankintatempaukset saattavat olla ajoittain mahdollisia vetäjien ohjauksessa. Jos sinulla on ideoita pesisjunioreille kohdistuvaan varainhankintaan, ole ystävällinen ja kerro siitä seuran vetäjille tai lähetä sähköpostia seuran sähköpostiosoitteeseen. Myös yrityksille myytyjen pesistapahtumien järjestelyihin tarvitaan vapaaehtoisia.
Roihu tarjoaa monipuolisia tehtäviä myös vanhemmille

Seurassa on tarjolla useita tehtäviä kiinnostuneille ja aktiivisille ihmisille. Esim. Joukkueenjohtajan päätehtävä on toimia yhdyssiteenä toisaalta seuran ja joukkueen, toisaalta pelaajien, vanhempien ja valmentajien välillä ja toiminnallaan edesauttaa valmentajien työrauhaa. Joukkueessa on hyvä olla huoltaja katsomaan varusteiden perään, toimimaan apuvalmentajana ja tarvittaessa tuuraamaan valmentajaa. On olemassa myös mahdollisuus kehittää itseään pesisvalmentajaksi, hyvistä valmentajista on aina pulaa. Seuran johtokuntaan tarvitaan aktiivisia ja avarakatseisia vanhempia sitten, kun kokemusta on kertynyt riittävästi joukkuetason seuratyöstä. Jos koet kiinnostusta toimia oman joukkueesi tai seuran ohjaajana, ole hyvä ja kerro tästä kiinnostuksestasi seuran vetovastuullisille henkilöille.

Seuraavassa hyödyllisiä linkkejä:

– Roihun juniorijoukkueet pelaavat Etelän Pesiksen sarjaa:
http://www.etelanpesis.fi/

– Valtakunnalliset pesisleirit:
http://www.pesisleirit.sporttisaitti.com/

– Yleistä ja ajankohtaista pesistietoa/uutisia:
http://www.pesis.fi/

Kuten edellä on jo mainittu kunnolliset ja asianmukaiset pesisvarusteet ovat tärkeä osa pelien ja harjoitusten mielekkyyttä. Esim. mailoissa Karhun Goldhammer ja räpylöissä Pro sarjan varusteet oikean kokoisina ovat suositeltavia. Kypärän värin tulee olla sininen. Tietoa uusista varusteista löytyy Karhun sivuilta:
http://www.karhupesis.net/

Pesisvarusteita voi kysyä Roihun yhteistyökumppanilta Intersport Puhokselta:
http://www.intersport.fi/fi/kauppa/helsinki-puhos/

Onnellisia Pesishetkiä sinulle ja juniorillesi toivottaen,
Roihun Junioritiimi